Bài họa (Vịnh họ Bùi)

Bài họa: Bạch Tỵ ngày xưa
Bạch Tỵ uy nghiêm hổ mấy đời
Miếu thiêng đức Tổ rạng ngời ngời
Tôn nghiêm thờ phụng bao năm tháng
 Kính cẩn tâm thành chẳng phút ngơi
Hổ thét oai hùng nơi chân núi
Chim kêu rộn rã một góc trời
Công đường rực rỡ đèn hương khói
Tộc nội sum vầy mãi đẹp tươi.

 Tác giả: Bùi Văn Tam - Họ Bùi Lộc Hà    

Ảnh: Bùi Quang Thanh